TƯ VẤN XÂY DỰNG: TK/QH/QLDA/QLXD | XÂY DỰNG/TRANG TRÍ NỘI THẤT/XÂY LẤP CƠ ĐIỆN | ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN | PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC | CHĂM SÓC SỨC KHỎE | THỂ THAO


  • RTKL_Mỹ _ Văn phòng chi nhánh Thượng Hải. Suite 2106 Platinum 233 Taicang Road, Shanghai 200020, China

  • Junglim Architecture. 187-1 Yeongeon-dong, Jongro-gu, Seoul, 110-640, South Korea

  • Heerim Architects & Planners. Heerim Bldg. 12, Gwangpyeong-ro 56-gil, Gangnam-gu, Seoul 135-885, South Korea

  • Sangji Environment & Architects, Inc. | Sangji Engineering & Architecture. Shindonga Bldg. 5F, 92 Nampo-dong 5Ga, Jung-gu, Busan, South Korea, 600-712

  • Gates & Associates. 2671 Crow Canyon RD San Ramon, CA 94583, USA

  • AECOM_USA_Singapore Branch Office. 96 Robinson Road, #11-03 SIF Building, Singapore 068899